Aan ons computersysteem zit een klantenkaart gekoppeld. U kunt zelf kiezen of u er wel een zou willen of niet. De kaart is gratis. Maar mocht u hem kwijtraken dan moeten we € 5,00 voor een nieuwe in rekening brengen.

De voordelen van zo’n klantenkaart op een rijtje:

  • Per euro die u besteedt, krijgt u 2 punten.
  • Bij regelmatig bezoek krijgt u bonuspunten.
  • Heeft u 500 punten, dan krijgt u € 5,00 korting op artikelen, niet op behandelingen.
  • Per keer kunt u maximaal 1000 punten besteden.
  • U kunt kiezen of u een herinnering wilt ontvangen voor de volgende afspraak.
  • Een afspraakherinnering kan per sms of per mail.

U kunt met de kaart online zelf afspraken maken. Uw, bij ons, bekende mailadres is dan de gebruikersnaam en het nummer van de kaart de inlogcode.